Sunday, April 17, 2011

Siri hjälper till


...på sitt eget vis. (Pappa skulle köra undan lite singel.)

No comments:

Post a Comment